09 augustus 2016

Lancia Aurelia B52 (2)

AB52-002(1).JPG

AB52-002(2).JPG

AB52-002(3).JPG

AB52-002(4).JPG

AB52-002(5).JPG

AB52-002(6).JPG

AB52-002(7).JPG
Ref. N°682 : Lancia Aurelia Pininfarina 200 '53 (ABC)