26 december 2012

Lancia Aurelia B24 (9)

AB24-009(1).JPG

AB24-009(2).JPG

AB24-009(3).JPG

AB24-009(4).JPG

AB24-009(5).JPG

AB24-009(6).JPG

AB24-009(7).JPG
Ref. N°608 : Lancia Aurelia B24 Spider GT '55 (Norev)

20 september 2012

Lancia Aurelia B24 (8)

 

AB24-008(2).JPG

AB24-008(3).JPG

AB24-008(4).JPG

AB24-008(5).JPG

AB24-008(6).JPG
Ref. N°607 : Lancia Aurelia B24 Spider '55 (Brumm)

09 september 2010

Lancia Aurelia B24 (7)

b241.jpg
b242.jpg
b243.jpg
b244.jpg
Ref. N° 576 : Lancia Aurelia B24 Spider GT '56 : Mille Miglia '56 (Norev)

16 juni 2007

Lancia Aurelia B24 (6)

AB24-006
AB24-006(2)
AB24-006(3)
Ref. N°406 : Lancia Aurelia B24 Spider '54 (Grani & Partners)

06 februari 2007

Lancia Aurelia B24 (5)

P1160045
Ref. N°245 : Lancia Aurelia B24 Spider '55 (Brumm)

27 december 2006

Lancia Aurelia B24 (4)

PC140099
Ref. N°346 : Lancia Aurelia B24 Spider '54 USA Versie (De Agostino)

25 december 2006

Lancia Aurelia B24 (3)

PC030241
Ref. N°250 : Lancia Aurelia B24 Spider '55 USA Versie : Hardtop (Brumm)
Ref. N°246 : Lancia Aurelia B24 Spider '56 USA Versie : Closed (Brumm)
Ref. N°249 : Lancia Aurelia B24 Spider '56 USA Versie : Open (Brumm)

19 december 2006

Lancia Aurelia B24 (2)

PC030216
Ref. N°247 : (L) Lancia Aurelia B24 Spider '55 : USA versie  (Brumm)
Ref. N°248 : (R) Lancia Aurelia B24 Spider '55 (Brumm)

18 december 2006

Lancia Aurelia B24 (1)

PC030207
Ref. N°242 : Lancia Aurelia B24 Spider '55 (Brumm)